Perhatikan !!! Berikut ini “20 Amanat Kolot” Sebagai Kunci Kehidupan

4372

Oleh : KH. M. Nuh Addawami (Rois Syuriah PWNU Jawa Barat)

 1. Sholat Awal Waktu
 2. Ulah Eureun Néangan Elmu
 3. Ulah Poekeun Dunia Pulitik
 4. Ulah Eureun Néangan Babaturan
 5. Pertahankeun Aqidah Tur Istiqomah
 6. Lamun Hayang Maju Ulah Eureun Mikir
 7. Lamun Hayang Maju Kudu Daék Capé
 8. Ulah Embung Disebut Bodo
 9. Ulah Embung Disebut Sahandapeun
 10. Sagala Nu Tumiba Ka Diri Gara-Gara Diri
 11. Ubar Diri Aya Di Diri
 12. Euweuh Nu Nyaah Kana Diri Kajaba Anu Boga Diri
 13. Harga diri Kumaha Diri
 14. Ari Ngitung Kudu Ti Hiji Ulah Ujug-Ujug Angka Salapan
 15. Mun Keur Nyieun Pondasi Tong Sok Waka Mikiran Kenténg
 16. Sanajan Teu Lumpat Tapi Ulah Cicing
 17. Sagedé-Gedéna Jalan Syaré’at Ulah Matak Ngurangan Tawakkal Ka Alloh
 18. Tong Leumpang Dina Hayang, Tong Cicing Dina Embung, Tapi Kudu Lempang Dina Kudu, Kudu Eureun Dina Ulah
 19. Tong Lésot Haté Tina Éling Ka Alloh Dina Kaayaan Kumaha Waé, Sedih, Susah Jeung Bungah
 20. Sarébu Sobat Saeutik Teuing, Hiji Musuh Loba Teuing.