AMANAT ULAMA sepuh fauzan

402

AMANAT ULAMA sepuh fauzan

1. sholat awal waktu berjamaah
2. pertahankn aqidah ahli sunah wal jamaah
3. ulah k goda kualiran nu lain ahli sunah wal jamaah
4. ulah trjun k dunia politik
5. segede2 na jalan syarea’at ulah ngirangan tawakal k allah
6. ulah lesot hate tina eling k allah, sanaos kr kumaha wae susah atawa bungah
7. ulah liren milari elmu
8. ulah alim d sebut bodo
9. ulah alim d sebut sahandapeun
10. ulah liren milarian babaturan
11. sarebu sobat sakedik teing, hiji musuh seer teing
12. lamun nyien pondasi ulah mikir keteng
13. lamun milang kudu ti hiji ulah ujug2 angka salapan
14. lamun hayang maju ulah eren mikir
15. lamun hayang maju kudu daek cape
16. sanajan te lumpat tapi ulah cicing
17. ulah lempang dina hayang, tong eren dina embung, tapi kudu lempang dina kudu. kudu eren dina ulah
18. sagala anu tumiba kana diri gara2 diri
19. ubar diri aya dina diri
20. moal aya nu nyaah kana diri ka jaba nu boga diri
21. harga diri kumaha diri
22. kudu hade k guru barokah elmu,hade k indung bapa barokah umur, hade k mitoha barokah dunia..
#dawamken_ulah_d_baca_hungkul_dan_jangan_lupa_pasti_bahagia_dunia_akherat_amiin
#ingsallah
#daf,usiya/pbm