Tradisi “Ngadiukeun Pare” Masyarakat Desa Walahir,Mempertahankan Adat Budaya Leluhur

93

CIANJUR – Adat dan budaya leluhur seperti seren tahun, mitambeyan, ngadiukeun, selama ini dikenal di masyarakat sebagai adat badui, padahal tidak hanya di badui atau kampung adat yang lain. Di Desa Walahir, Kecamatan Leles, adat seren tahun masih dipertahankan oleh masyarakanya sampai sekarang. Seperti yang dilakukan ketika panen raya tahun ini.

Upacara ngadiukeun ini adalah rangkaian adat dan budaya serentahun setelah memanen padi, yang sebelumnya dimulai dari mitambeyan saat menanam.

upacara adat ngadiukeun ini dilakukan sebagai wujud syukur petani dan memaknai padi sebagai simbol dari kehidupan.

Upacara adat ngadiukeun diselenggarakan dengan memadukan antara ritual kebudayaan dan ritual keagamaa. seperti yang disampaikan oleh Ki Abid (70) salahsatu pemuka adat di desa walahir, yang menurutnya hal ini dilakukan sebagai perinsip meneguhkan nilai ketuhanan dan nila kebudayaan leluhur untuk netepken sri pohaci di padaringan, atau di goah (leuit).

“Ngadiukeun ieu secara praktekna didieu, Pertama netepkeun ku sesepuh didieu, saatos ti eta hadiah, atau tawasul oleh tokoh agama, terus nganggo hiburan mangrupi tatabeuhanna nyeta nganggo alat music kacapi sareng keretan rebana tradisional, disebut seni tarawangsa,” ungkap ki Abid dengan tutur bahasa sunda.

Dia menjelaskan ritual adat ngadiukeun biasanya diiringi dengan music tarawangsa. Sebagai hiburan dan dilakukan setalah ritual pembuka.

“Dina raraga ngabungahkeun, nya diselingan ku seni tarawangsa,” jelasnya.

Diapun menuturkan, ritual adat leluhur hari ini sudah mulai ditinggalkan secara perlahan, padahal nilai kebudayaan ini semestinya perlu dipertahankan agar terjauh dari ketamakan.

“Kasebut aya mah nu migawena moal ereun kana mertahankeun seni budaya ieu, khusus ka anu make tetekon karuhun, dina raraga nuturkeun tapak lacak karuhun. Sabab amanat karuhun, adat tarawangsa ieu teh kudu tuluy ti muluy, ulah pegat. Supaya sepuh atanapi karuhun teh yurup ngawayuh nagrubah sukma kanu aya turunanna,” dengan lantang, Ki Abid menutup wawancara. (isn)