Istghotsah Kubro PWNU Jatim Serukan Maklumat Berikut Ini

540

Acara istighotsah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang dilaksanakan pada Minggu (09/04/2017) di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, menyerukan Maklumat berikut ini :

1. Menjaga agama dari hal-hal yang merusak (hifdzud Din ‘amma yufsid) adalah wajib, sebagaimana sebelumnya dilakukan oleh para ulama.

2. Menjaga negara dari hal-hal yang merusak tatanan (Hifdzud Daulah ‘amma yufsid) adalah wajib, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harta terbesar bangsa dan negara ini.

3. Menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran (Amr bil-ma’ruf wa nahy ‘anil munkar) wajib ditegakkan secara bijaksana untuk menjunjung tinggi marwah agama dan martabat manusia demi kemajuan bangsa dan negara ini.

4. Seluruh pemimpin bangsa dan negara ini wajib menjalankan amanah dan menegakkan keadilan secara bersamaan sebagai prinsip untuk mencapai kebajikan bersama.

5.Menjaga umat (ri’ayatul ummah) dari kebangkrutan moral adalah tanggung jawab yang wajib ditunaikan oleh seluruh pemimpin agama, bangsa, dan negara ini.

6. Seluruh komponen umat wajib untuk semakin mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah sebagai bentuk tanggung jawab pribadi dan keumatan.