MAKLUM HANYA DUS BUKAN GUS

532

Kau bakar jama’ahmu
Bangkitkan emosi pengikutmu
Tanpa jeda berlumur hina
Allohu Akbar menjadi pemanisnya

Celoteh kasar kelebihanmu
Sumpah serapah daya tarikmu
Kau hina kau caci presidenmu
Apalagi hanya rakyat sepertiku

Pesan-pesan agama menjadi sirna
Wahyu Tuhan menjadi marahnya
Keilmuan tertutup nista
Hikmah agama jauh darinya

Kau dipanggil gus oleh pengikutmu
Kau dipanggil pejuang oleh pecintamu
Sayang hanya indah diperkataan bukan diperasaan
Sayang bukan isi tapi hanya bualan
Sayang hanya kebencian bukan kasih sayang
Sayang hanya kemurkaan bukan keilmuan

Kau hina pengawal ulama
Kau cerca pengawal Indonesia
Kau sanjung makelar negara
Kau dukung pemecah-belah bangsa

Maklumlah hanya dus bukan gus
Datang dan pergi tanpa hikmah
Berceramah bukan mau’idzah hasanah
Hanya marah bukan kuatkan jama’ah

Jakarta, 8 Oktober 2019
*Ruchman Basori*