Berikut ini Enam Amanat Mama Syaikhuna KH. Ahmad Faqih Al-Musri Cianjur

2823

Berikut ini Enam Amanat Mama Syaikhuna KH. Ahmad Faqih Al-Musri Cianjur Untuk Palaputranya

AMANAT KA SAKABEH PALAPUTRA KU GEUNEUP (6) AMANAT :

1. KUDU NGAMALKEUN JEUNG NGAWURUKEUN KANA AGAMA AHLUS SUNNAH WALJAMAAH;

2. KUDU INGKAR KANA AGAMA BID’AH

3. KUDU WASPADA SARTA NGAMAL KANA POLITIK ISLAM (SIASAH ISLAMIYAH)

4. KUDU NYAMPURNAKEUN PAMURUKAN KA PARA SANTRI JEUNG MASYARAKAT KU TINGKAH NYAMPURNAKEUN SAKUMAHA TINGKAH PESANTREN AL-MUSRI’

5. KUDU INGKAR KANA ILMU HIKMAH ANU SALAH

6. KUDU NGAMALKEUN SILATURRAHMI KA GURU JENG KADULUR SAGURU ULAH MANGRUPA AMAL QOT’IYATURROHMI TI IEU ANU DUA RUPA

(Paslun)

Kahiji dina mertelakeun ngaran agama ahlusnah waljama’ah atawa ngaran dinul jama’ah atawa ngaran dinunnajiyah jeung mertelakeun agama bid’ah nu disebut adinul muhadats.

Ari ngaran agama ahlusunah waljama’ah eta sakur-sakur rupa agama anu dipilampah ku kanjeung Nabi Muhammad s.a.w di zaman dua puluh tilu (23) tahun (tilu belas tahun di mekkah, sapuluh tahun di madinah) jeung nu di pilampah kupara sahabat di zaman khulafaurrosyidin al-arba’ah (dizaman dua puluh salapan tahun).